Privacyverklaring

Disclaimer

Studio Duinlust is verantwoordelijk voor de content en het onderhouden van de website en doet dit met zorg en nauwlettendheid. Studio Duinlust spant zich in om te zorgen dat de website juiste en complete informatie weergeeft. Ondanks de grote zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Aan de gegevens op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Alle rechten met betrekking tot deze website berusten bij Studio Duinlust. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming teksten en afbeeldingen van de website over te nemen.

Deze website is in Nederland gemaakt en het Nederlands recht is hierop van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

Studio Duinlust gaat zorgvuldig om met geregistreerde persoonsgegevens. Wij vragen alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor mijn bedrijfsvoering en het verlenen van onze diensten en de bijbehorende administratie. Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zo lang wij een zakelijke relatie hebben. Wanneer u hebt aangegeven dat u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Studio Duinlust, vernietigen wij uw gegevens, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn voor zakelijke administratie.

Delen van gegevens

Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Toestemming

U kunt op elk moment dat u dat wilt uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Wij zullen uw gegevens dan onmiddellijk verwijderen.

Inzien, wijzigen en verwijderen van gegevens

U kunt Studio Duinlust op elk moment vragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, om uw gegevens te wijzigen en/of te verwijderen.

Klachten

Bij de registratie van persoonsgegevens past Studio Duinlust te allen tijde de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toe. Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Web Fonts

Voor uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze website web-lettertypen die worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste web-lettertypen in uw browser cache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand brengen. Google wordt zich er dus van bewust dat de webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van de website. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6 (1) (f) AVG.

Als uw browser geen web-lettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

Cookies

Studio Duinlust maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Wij gebruiken cookies om de website te professionaliseren en hiermee onze dienstverlening te verbeteren. Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.